Current Extension Pamphlets

Spices English Hindi Malayalam Tamil Kannada
Organic Spices PDF icon Download (67.28 MB)
No Data
No Data
No Data
No Data
Organic Turmeric
No Data
No Data
PDF icon Download (7.95 MB)
No Data
No Data
Black Pepper PDF icon Download (1.05 MB) PDF icon Download (3.12 MB) PDF icon Download (9.14 MB) PDF icon Download (6.03 MB) PDF icon Download (398.07 KB)
Ginger PDF icon Download (841.26 KB) PDF icon Download (5.66 MB) PDF icon Download (4.98 MB)
No Data
PDF icon Download (297.5 KB)
Turmeric PDF icon Download (769.42 KB) PDF icon Download (2.97 MB) PDF icon Download (470.65 KB)
No Data
PDF icon Download (314.19 KB)
Cardamom PDF icon Download (734.89 KB) PDF icon Download (164.35 KB)
No Data
No Data
PDF icon Download (401.98 KB)
Nutmeg PDF icon Download (251.14 KB) PDF icon Download (2.99 MB)
No Data
No Data
No Data
Cinnamon PDF icon Download (59.36 KB) PDF icon Download (2.18 MB)
No Data
No Data
No Data
Clove PDF icon Download (301.07 KB) PDF icon Download (996.74 KB)
No Data
No Data
No Data
Vanilla PDF icon Download (751.15 KB) PDF icon Download (6.21 MB)
No Data
No Data
No Data

EVENTS @ IISR